Reglement en Informatie

Inschrijvingen

Men kan zich inschrijven voor de RWR vanaf 14 februari 2019 tot en met maandag 08 april 2019 12u00.

Inschrijvingen of wijzigingen aan een inschrijving zullen daarna niet meer worden toegelaten. In geen geval zullen inschrijvingen de dag zelf aan de toegang aanvaard worden.

Het inschrijvingsgeld voor de lopers bedraagt 10 €. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer :

Naam : KBD BABDAY 2019

Rekeningnummer : BE46 0018 5637 0236

Mededeling : RWR + NAAM & VOORNAAM + GEBOORTEDATUM

U zal een bevestigingsmail ontvangen zodra uw betaling in orde is.

Na inschrijving en betaling zal de deelnemer een bevestiging krijgen die hem/haar toegang verleent tot de basis en de wedstrijd.

Het inschrijvingsgeld zal in geval van annulering van de RWR (wegens gebrek aan een minimum aantal deelnemers) worden terugbetaald. Deelnemers zullen in voorkomend geval vanaf 04 April 2019 via mail verwittigd worden.

Indien de deelnemer door omstandigheden niet kan deelnemen na inschrijving en betaling, zal het betaalde inschrijvingsgeld niet worden teruggestort.

De deelnemer verklaart zich akkoord met het feit dat een deelname een goede gezondheid vereist, zowel in psychische als in fysieke zin .De deelnemers moeten minstens 12 jaar zijn op 10 April 2019.

Deelnemers mogen vergezeld worden door supporters (die geen inschrijvingsgeld moeten betalen), maar hun namen moeten doorgegeven worden tijdens de inschrijving. Indien zij niet vermeld werden, zal hen de toegang tot de basis ontzegd worden.

Voor deelname aan de RWR is een medisch attest niet vereist, maar in het kader van het gezond sporten willen we dit ten zeerste aanraden. Twijfelt u of een medische keuring voor u noodzakelijk is, gebruik dan bijvoorbeeld de interessante tool op www.sportkeuring.be.

Timings

18u00: P5 toegankelijk voor de deelnemers

18u10: Opening wedstrijdsecretariaat

18u40: Sluiting wedstrijdsecretariaat

18u45: Start

19u45: Prijsuitreiking

20u30: Iedereen dient de basis verlaten te hebben

Mogelijkheid om te eten en te drinken tussen 18u00 en 20u00. Water voor de lopers is voorzien aan de aankomst.

Borstnummer


Elke deelnemer krijgt een borstnummer op basis van zijn/haar inschrijvingsformulier.

De deelnemer zal de dag zelf, ter plaatse op het secretariaat na vertoon van de ID Kaart, zijn of haar borstnummer krijgen.

Kleedkamers, Start/Finish-zone

Er worden geen kleedkamers ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om de omgeving van de parking en de START/FINISH-zone te respecteren.

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij eventueel verlies of diefstal.

De START/FINISH-zone is uitsluitend toegankelijk voor de houders van een borstnummer.

Wedstrijd

De RWR bestaat uit twee verschillende omlopen. Een omloop van 5 km en een omloop van 9 km.

De deelnemers krijgen maximum 1u15 tijd om de afstanden (5 km of 9 km) af te leggen.

De deelnemers dienen de afstand te kiezen in functie van hun sportieve mogelijkheden. Ze dienen eveneens op de omloop en voor de bezemwagen te blijven. Het is ten strengste verboden om van het parcours af te wijken.

Toegang

De toegang tot de RWR gebeurt uitsluitend via de wachtpost P5 aan de Avenue des Combattants te Beauvechain. Er wordt een parking ter beschikking gesteld van de deelnemers en hun eventuele supporters.

De deelnemers en/of de supporters moeten in het bezit zijn van hun identiteitskaart. Personen zonder geldige documenten of die niet vermeld werden tijdens de inschrijving zullen de toegang tot de basis geweigerd worden.

Namen van supporters moeten meegedeeld worden tijdens de inschrijvingen. Indien zij niet vermeld werden zal hen de toegang tot de basis ontzegd worden.

Er zullen veiligheidscontroles gehouden worden door de federale politie, de lokale politie en de militaire politie zowel voor als na de toegang. Er wordt ten strengste afgeraden om grote sportzakken uit de wagen mee te nemen.

Klassement en prijsuitreking


Elke deelnemer die de eindmeet haalt, krijgt een "goodie-bag" met onder andere een isotone drank.

Per afstand wordt er een algemeen klassement opgemaakt, voor de heren en voor de dames.

De uitslagen en klassementen worden zo snel mogelijk gepubliceerd op de website.

De prijsuitreiking vindt plaats direct na de aankomst van de eerste drie heren en dames, per afstand.

Aansprakelijkheid


De organisatie zal elke aansprakelijkheid afwijzen in geval van verlies of diefstal.

De deelnemer neemt deel aan de wedstrijd onder eigen verantwoordelijkheid en eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, onder welke vorm dan ook, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.

De medische dienst verleent bijstand langs het parcours.

Varia

Er mogen foto's genomen worden van de wedstrijd.

Er zal de mogelijkheid zijn tot het nuttigen van drank en voedsel, geleverd door privé cateringbedrijven, tegen contante betaling. Er zal geen geldautomaat beschikbaar zijn, noch de mogelijkheid tot elektronische betalingen.

Er zullen toiletten ter beschikking gesteld worden voor de deelnemers en de toeschouwers.